OS894AP024-2-210×300

52歲江華戴老花鏡
曾經因為腰腿傷患停工五年嘅江華,近年信主後經常同老婆麥潔文有影皆雙,日前見佢撇甩老婆,約埋男友人一齊落又一城行街睇書,雖然江華鍾意扮劉華,成日俾人讚佢52歲仲係美魔男,不過話晒都年過半百,呢日江華去到書店打書釘,就要戴上老花眼鏡先睇得清楚,但佢同友人打足一粒鐘書釘,最後都係齋睇冇買,會合友人就走。