OS894AP019-2-300×199

張繼聰烏鴉口
無綫新劇《逆戰塘西》拍得如火如荼,男主角之一嘅張繼聰早前為《逆》劇拍攝一場雨中被毆打嘅場口,佢自嘲喺劇中每五集就要入醫院,雖然劇中有不少動作戲,好彩冇人受傷。好嘅唔靈醜嘅靈,張生呢頭講完冇人傷,嗰頭就有人出事!日前有場戲講楊怡俾許家傑綁架,飾演警察嘅楊明展開追捕並以道具木棍揮向對方,但不慎打中對方左眼眼角,事後家傑話視線對唔到焦,眼角仲有啲腫,收工後睇醫生仲要做小手術,至於楊明話拍攝時試位都冇事,打傷對手令佢好內疚同個心好唔舒服。