15-12-09-13-54-06-636_deco

劉嘉玲獲老夫子贈畫

6828f4c2gw1eytc90hqtlj20qo0hrjxe


6828f4c2gw1eytc97q8dhj20dc0hs0vp

44


6828f4c2jw1eytc953ijsj20hr0qojyr
估唔到劉嘉玲都會變小粉絲,日前佢出席《老夫子妙趣橫生──王澤個展》,帶埋本珍藏多年嘅老夫子作品向偶像王澤索簽名,第一次見偶像興奮又緊張,仲獲對方即場喺作品上畫公仔。
今日嘉玲放咗佢同王澤嘅合照上微博,寫住:「終於見到老夫子!」再加一個心心眼公仔,同埋一幅由王澤親手畫嘅老夫子漫畫,畫中嘉玲成為老夫子中的女主角,獨一無二。能夠成為老夫子筆下嘅卡通人物,真係羨慕死人喇!
如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」,多謝支持。
網址:www.facebook.com/orientalsundayhk