chan拷貝

性在有情大結局率先爆

性在有情一連兩集大結局將於星期日(11日)播出,究竟阮兆祥係咪真係會為江美儀修心養性呢?佢哋呢一對最後可唔可以過到屋企人嗰關,係咪真係會有情人終成眷屬呢?愛妻號大雄喺BB出世後又會點?係一家三口樂也融融,還是有劇變呢?