FP

港姐爆大冷 Do姐手握兩票定生死 被圍插變箭靶

今屆香港小姐獎項塵埃落定, 23歲的雷莊兒奪得雙料冠軍,一夜間紅遍網絡,由樣貌身材以至棚哨牙都被網民狂轟唔達港姐水準,最慘係投佢神聖兩票的Do姐鄭裕玲,亦因網民不滿賽果慘遭圍插,直指「Do姐你玩晒啦!」,連壓慣場的Do姐都因網民爆炸力承認今次做評判有壓力同責任好大!

最新娛樂資訊