IMG-20150715-WA0018

綠魔重口味寫真

有綠魔之稱嘅許嘉浩(Karl)無懼一眾0靚模晒胸夾擊,推出美妝造型寫真本,吸引另類讀者支持。以下有綠魔露背晒腿嘅造型俾大家欣賞,適合重口味人士!


IMG-20150715-WA0008 IMG-20150715-WA0009IMG-20150715-WA0011 IMG-20150715-WA0020


如您欣賞本文章,懇請讚好我們的FB專頁,鼓勵我們做得更好。
網址:www.facebook.com/orientalsundayhk