sun

《太陽的後裔》談情靚景逐格睇

 

《太陽的後裔》熱爆中港台,除了靚仔宋仲基同靚女宋慧喬孭飛之外,劇中五大靚景令fans睇得更投入!劇組除了遠赴希臘談情靚景拍攝之外,更包括位於首爾嘅咖啡店等,依家帶大家一同感受「雙宋」甜蜜時刻!