lau

《我是歌手4》Joey戰敗 師兄呵番

 

昨晚《我是歌手4》總決賽,容祖兒(Joey)搵嚟師弟陳偉霆於「幫幫唱」環節合唱〈加大力度〉,雖然二人施展渾身解數又唱又跳,可惜Joey最後戰敗!而李玟則登上歌王寶座,成為冠軍!