IMG_20160426_015227

蕊蕊IG兩度回應分手

mbexy4xi

藝人金剛日前驚爆同拍拖近三年的女友陳蕊蕊分手,原因係雙方性格不合經常鬧交,所以唔想再拖落去。金剛同蕊蕊一直愛得高調,又共度多次患難,所以兩人分手令市民及圈中人都大為震驚。

IMG_20160426_014325 IMG_20160426_014315

蕊蕊夜晚喺IG上載捧住鮮花的自拍,發表長文表示兩人的確喺四月初分手。雖然傷心,不過會以平常心面對。另外蕊蕊似乎對金剛突然宣布消息感到不知所措,不過佢亦尊重對方的決定。蕊蕊最後都大方祝福金剛,同埋多謝關心佢嘅人,未來佢會專注在事業上。

IMG_20160426_014308 IMG_20160426_014300

此外,外間有指金剛一年前已提出分手,但當時蕊蕊以自殺相逼,所以不得要領。蕊蕊似乎想回應此說法,所以再留言話對不實的報道唔會再作解釋,呢啲係兩個人之間的事,懂佢嘅人自然會懂。

全文完