leung1

梁家輝 瞞婚始祖

最近上映嘅電影《寒戰2》三大影帝周潤發、梁家輝、郭富城鬥演技火花四濺,票房更加係勢如破竹,有望打破《那些年,我們一起追的女孩》票房紀錄,成為香港史上最賣座華語電影,今次一於趁勢,搜羅片中演得精采嘅梁家輝至罕見珍貴舊相!原來當年家輝更暪住父母跟江嘉年私定終身,算係圈中瞞婚始祖!

其他文章: