bo

三餐食即食麵 張彥博十年辛酸史

近日憑無綫熱爆劇《一屋老友記》演廢青細寶彈起的張彥博,接受本刊訪問,自爆夾band入行、捱足十年的辛酸,包括日使10蚊、食即食麵食到入醫院,真係有血有淚!

其他文章:

那些年的寫真女王 浸大E神去咗邊?

星B涼浸浸放暑假