ENDTHUR

《一屋老友記》燦燦向大寶表白

《一屋老友記》嘅寶家上下擔心大寶係咪有病!而明晚劇情,寶家終於知道,大寶原來跟「老友記」白樺同依蘭傾偈,並非自言自語!另外,燦燦終於向大寶表白,希望佢哋有情人終成眷屬啦!

其他文章: