ENDTHUR

《一屋老友記》燦燦向大寶表白

《一屋老友記》嘅寶家上下擔心大寶係咪有病!而明晚劇情,寶家終於知道,大寶原來跟「老友記」白樺同依蘭傾偈,並非自言自語!另外,燦燦終於向大寶表白,希望佢哋有情人終成眷屬啦!

其他文章:

被雙親遺棄 張頴康眼濕濕講孤苦童年

三餐食即食麵 張彥博十年辛酸史

燦向大寶表白

燦燦思前想後決定向大寶表白,豈料原來家中眾人齊集一起為大寶慶祝,原來大寶將會去上海擔任校長。