jshum1

試婚紗 爆岑杏賢秘嫁牙佬袁偉豪

娛圈又有另一單喜事!岑杏賢今日被爆去試婚紗,之後仲同牙佬袁偉豪去酒店傾婚宴細節,原來二人秘密地計劃結婚,恭喜恭喜!

延伸閱讀︰