linda

黎諾懿幫手改名 鍾嘉欣愛女叫梁愛晨

TVB一代女神鍾嘉欣(Linda)16年結婚後,同老公Jeremy Leung努力造人,並於同年誕下女兒Kelly,之後大多數時間留在加拿大,偶爾才回港作商演,而前晚鍾嘉欣返港出席除夕倒數活動,單拖回港的她透露第一年冇陪囡囡Kelly及老公過新年,而佢都幫Kelly改咗中文名叫「梁愛晨 」,由於老公中文欠佳所以未有出手改,但就得到好友黎諾懿幫忙提供靈感,而「愛晨 」個名有三重意思。問到會否為囡囡添多個弟妹?嘉欣直言有意追多個,但一切隨緣!

撰文:東方新地