Do姐

Do姐玩體罰 扭陸永耳仔

「Do姐」鄭裕玲日前同「農夫」陸永、C君拉隊為新節目《Do姐有問題》宣傳,節目上邀請嘅嘉賓包括森美、朱千雪、岑麗香、陳煒同「泰國通」胡慧沖等都有現身助陣,現場見陸永因為講錯一句說話畀Do姐扭耳仔,問佢哋係咪成日畀Do姐扭耳仔?C君搞笑答:「通常會係掌摑多一啲!」

撰文:東方新地|圖片:新傳媒圖片庫、Do姐IG