201503012132542171.jpgss-x-0-3

GiGi 晒母愛
GiGi噚日開刀誕下6磅幾BB女,啱啱喺微博post咗BB女嘅樣。初為人母嘅Gigi表示:「一直只是感受到你在我肚子轉動,今天終於可以抱著你,確切感到你的重量,看到你這個淺淺的笑容,一切的痛都是值得的!」