Feature.dayododo

點止棟篤笑係經典!重溫黃子華激吻Do姐創50點收視佳績

黃子華封咪騷《金盆𠺘口》圓滿結束,雖然大家都仲抱住希望,期待黃子華會再次用另一型式開Show,甚至連古巨基都話想子華神「金盆反口」。但唔理黃子華𠺘口定反口,相信唔少觀眾都好期待黃子華返去公仔箱!單係當年子華同Do姐鄭裕玲嗰一個「世紀之吻」就創下50點收視佳績!一齊重溫一下啦!

原文:對白CAP圖王 | 圖文:電視劇截圖、YouTube

曾經熱播的處境劇《男親女愛》,由男神黃子華同鄭裕玲擔正,經典組合真係有今生冇來世!今日就同大家回顧吓部分《男親女愛》的必睇位!

樂天插Miss Mo冷血

樂 天 向 同 事 訴 說 小 慧 對 阮 婉 見 死 不 救 。11集

黃子華(飾演 余樂天)於同事面前大數鄭裕玲(飾演 Miss Mo)不是,話佢對阮婉見死不救!

小 慧 為 了 新 媽 咪 要 變 賣 首 飾 。