BB來了

《BB來了》終極劇透!高海寧三贏 有仔有佬有1980⋯

《BB來了》進入結局篇,劇中人物似乎都唔太開心,黎諾懿呢個港爸KOL走火入魔為搵錢而出賣朋友及家人,仲被以為搞婚外情,名譽掃地;徐榮被人渣老竇「阿成」斬,之後為救龍仔被車撞受傷; 陀B高海寧同Sharon樓梯爭執險小產,仲有Madam Lo、陳秀珠、羅樂林、姚嘉妮同吳家樂等角色,又有冇好下場呢⋯⋯

撰文:東方新地 圖片:《BB來了》電視截圖TVB

關鍵詞
BB來了