gf

女友旅行使費全包 世紀賤男:我要中出,你食藥啦

最近,有絲打自爆同男友去旅行,所有使費都由自己支付,因為諗住請拍拖兩年嘅男友到馬來西亞一個海島度假慶祝。但估唔到成個行程換來無視同冷落都算,仲被賤男友逼食藥……

原文:娛聞樂|圖片:Instagram、網上圖片