121212_13575220905ba0ffe5361cc

巴打:真的假不了 ! TVB女藝人疑虛報身高

正所謂真的假不了,無嘢能夠欺騙一班巴打絲打雪亮嘅眼睛。繼蔡思貝爆出疑似虛報學歷後,再有網民發現一班TVB新晉女星疑似喺身高上造假!唔知佢地到底講緊邊個呢?

撰文:占士@Central│圖片來源: 連登、Facebook、IG