yumi1

曾經係周秀娜強敵!尹蓁晞Yumi暴肥臃脹重出江湖 加細碼變咗XXL大變面…

許久沒見大家、當年曾經深受宅男歡迎的尹蓁晞(Yumi)最近重新活躍於人前,但身材就明顯比當年臃脹了許多,由加細碼暴肥了近30磅,難怪有人話完全唔認得佢!不過佢自己就話,肥咗咁多係有原因…

撰文:東方新地|圖片:東星網﹑facebook

曾經係周秀娜強敵!尹蓁晞Yumi暴肥重出江湖 加細碼變咗XXL大變面…

曾在2009年推出寫真集的尹蓁晞(Yumi),近年都較少在人前與大家見面。當年她在寫真戰全盛時期出道,出的寫真照片要火辣有火辣,要性感也有性感!

ÀY±ø¤é³ø®T6ÀY¤¨ã¸±ã,Melody

先重溫一下她當年的風采吧!