F奶導彈feature

拍拍下片突然扯高件衫 F奶KOL親身示範淘寶胸圍

呢位F奶KOL有胸猛上圍加上白雪雪嘅皮膚,每次Up相都讓人受不了~今次佢拍咗條片講Bra,仲要扯高衫教人著,真係睇到噴鼻血呀!

撰文:娛聞樂 | 圖片:YouTube截圖 | 編輯:東方新地