OS904AP010-3FEA

吳鎮宇有為食仔


OS904AP010-11OS904AP010-1

 

OS904AP010-2OS904AP010-3

 

吳鎮宇最近忙為同任達華、譚耀文等人主演嘅新片《衝鋒車》做宣傳,湊仔嘅工作就交晒俾老婆王麗萍負責,日前八姨太就發現吳太帶住工人到黃竹坑接囝囝Feynman放學,現年6歲半嘅佢原來好為食,一放學就揸住包零食不停放入口,一路食佢仲一路手舞足蹈狂噴口水,勁活潑。查實Feynman自去年拍《爸爸去哪兒2》後人氣急升,喺微博累積唔少fans,呢日喺街都有唔少途人認得佢,人氣拍得住老竇呀!