_2491973935c08c74a5895e

馮盈盈18歲收過最厚禮竟然係… 馮爸爸出手超闊綽!

18歲係踏入做大人嘅一個年紀,最新一集《後生仔傾吓偈》就以此為題,一班後生仔分享自己18歲後「解鎖」事項,其中馮盈盈更講到自己18歲時收到嘅生日禮物,原來係份厚禮之餘,仲要唔止一份!

撰文:東方新地|圖片:影片截圖、馮盈盈Instagram

關鍵詞
馮盈盈