OS905AP016-4fea

洪永城口水佬OS905AP016-3OS905AP016-4


 

洪永城自去年同唐詩詠拍《載得有情人》後就成為緋聞男女,經常公開互讚對方,但講咗半年,兩人都仍然只係發展中,有傳係因為唐詩詠要觀察男方係咪花心男喎!不過詩詠大可放心,洪永城唔使開工嘅時間都好黐家,就算出街約朋友食飯都係全男班,上周佢就約男友人去太古廣場食飯,食完飯兩人去停車場攞車,洪生一路狂噴口水,咁多嘢講,第日拍拖都唔怕有dead air啦!