OG1

打針都可以瘦? 小心:溶脂針陷阱

一聽到溶脂針,就有有好多懶女人都以為打支針就會瘦,長年累積嘅肥膏油脂一打就會溶……「聽講Britney都係打溶脂針減大象腿㗎!」成日聽人講,你有無親身試過先?

撰文:Ruby|圖片:網上圖片、Instagram

真實個案~有朋友為減雙下巴,決定去打溶脂針,諗住去大型連鎖美容院實得啦,畀咗5千幾,打完之後口腫面腫,搞到連續5日帶口罩,最慘過咗兩星期都無瘦過,返去覆診竟然話佢唔吸收,建議佢畀錢打多次!

注射溶脂針有機會令到塊面出現紅腫情況,仲可能出現硬塊~想真係有效果?不如決定打之前,先了解清楚溶脂針係咩先啦~

注射溶脂針係將含有能夠瘦身成分嘅液體以注射方式,直接注射入人體皮下脂肪層,刺激局部脂肪細胞內嘅脂肪酶數量增加,刺激蛋白質活化,促使脂肪細胞分解,隨新陳代謝由淋巴系統排出體外。

目前,其實注射溶脂針只適用於面部、背部、腰部、腹部、臀部、四肢等全身脂肪囤積部位,聲稱比其他減肥方式(如節食、運動等)擊走頑固性脂肪,改善橘皮組織同修復吸脂手術失敗出現嘅凹凸不平併發症。