OG2

美白針 Vs 美白丸 背後原理係乜?

一聽到美白,每位女士都希望會有快夾妥嘅美白良方,所以無論美白針或美白丸,都總有一班愛靚人士支持。 要知道產品有冇效,就先要知道佢哋背後嘅原理~
撰文:Ruby|圖片:網上圖片、Instagram