OG2

美國小姐自白:大會贊助勸佳麗整容

世界小組選美有潛規則,縱觀咁多年所謂嘅靚,就係長髮、纖腰、有臀有胸,太大太細都唔得,要carry得啲時裝啱啱好。假如參選佳麗達唔到呢啲標準會點?原來有個慣常做法,大會會建議佢哋去整容,仲要係sponsor,唔使錢㖭!

撰文:CM Team|圖片:網上圖片、Instagram