OG2 (1)

怕整容變毀容?下巴變靚啲原來還有這些方法

面尖尖當然係人都想要~但原來想整個「靚靚下巴仔」,隨時有毀容風險!當年邵音音就因為貪靚,想塊面睇落尖啲,就叫醫生幫佢打針,但後來音音姐又怕有副作用而做移除手術,點知手術失敗,反而令下巴生滿肉芽,搞到變晒形,加上之後遇到意外仆爛半邊面,整容慘變毀容。想要靚靚下巴,其實都有好多方法~