mina_misshk_feature

【香港小姐2019】Mina楊慧敏激似某日本女 優?!馮盈盈:其實佢先係校花

今個星期一(24/6)嘅香港小姐2019選舉首輪面試中,外表較為搶眼嘅幾位候選入圍者都受到高度關注,當中蔡嘉欣嘅黑歷史甚至未選就已經被網民起埋底。至於另一位候選入圍佳麗Mina都成為咗網絡熱話,而原因竟然係佢激似一個日本女 優?!

撰文:AuntieSam|圖片:東星娛樂、Instagram、Facebook、新傳媒資料室