OG2

個肚鬆到跌落嚟?想變返緊緻全靠呢個方法!

老化鬆馳嘅問題,唔單止發生喺塊面,其實腹部皮膚、皮下組織以同腹壁肌肉都會因為各種原因而出現鬆馳嘅問題。但呢啲鬆馳問題都可以有解決方法嘅,只要對症下藥,個肚變返緊緻不是夢!
撰文:CM Team|圖片:網上圖片