OG2

原來眼距反映性格!內文附面相分析 必睇2種開眼頭手術比較

一個人靚唔靚眼神非常重要,由日本傳來嘅「美人眼黃金比例」,指出完美嘅眼距應該只有「一隻眼」,意思係眼與眼之間啱啱好放得落一隻眼。咁天生眼距比較寬嘅女士可以點做?「開眼頭手術」無疑係佢哋嘅另一選擇,不過面相學嚟講,眼距更加可以反映性格、為人處事態度,改變眼距之前了解吓,可能你會改變主意!
撰文:CM Team |圖片:網上圖片