OG2

原來眼距反映性格!內文附面相分析 必睇2種開眼頭手術比較

一個人靚唔靚眼神非常重要,由日本傳來嘅「美人眼黃金比例」,指出完美嘅眼距應該只有「一隻眼」,意思係眼與眼之間啱啱好放得落一隻眼。咁天生眼距比較寬嘅女士可以點做?「開眼頭手術」無疑係佢哋嘅另一選擇,不過面相學嚟講,眼距更加可以反映性格、為人處事態度,改變眼距之前了解吓,可能你會改變主意!

撰文:CM Team |圖片:網上圖片

眼距闊=記憶力強 不拘小節

如果眼與眼之間可以放得落一隻眼有餘,代表係闊眼距。好多畫家都擁有闊眼距,呢種人對影像「過目不忘」,記性好好。性格方面溫和敦厚,唔會斤斤計較。鍾意經常同朋友一齊吃喝玩樂,係義氣仔女。不過眼距太闊嘅話,就會有啲怕事而且容易信人,一涉及利益衝突嘅時候,好容易被人視為「水魚」。

眼距闊明星代表:姚子羚