OG2

腋下打針可趕絕臭味!必看3大免開刀除臭狐方法

夏天一嚟,返工放工逼喺人多嘅地方,經常會傳嚟一陣臭狐味,感覺真係唔好受。加上香港天氣濕熱,汗液好易成為細菌嘅養分,令身體發出異味。想改善臭狐問題,除咗傳統嘅「割汗腺」之外,仲有其他無痛方法可以幫到手!

撰文:CM Team| 圖片來源:pinterest

其實有臭狐都無人想,以下4大臭狐成因睇下你避唔避到~

家族遺傳

有外國研究顯示,如果父母都有臭狐,有8成機會傳俾下一代;如果是但一方有腋臭問題,子女都有5成機會有同樣問題,遺傳機率相當高。

汗腺發達

有啲人天生汗腺發達,氣溫高低都會容易出汗,而且手腳、身體其他部位都會頓頓出汗,呢啲先天因素變成細菌溫床,如果個人清潔做唔足,好易演變成為臭狐。

情緒困擾

關鍵詞
臭狐打針