OG2

搽防曬照樣中招!少女浮潛1小時 背部灼傷生大水泡

夏天熱辣辣,好多人會出海消消暑,雖然玩水可以降溫,但係海面所折射嘅紫外線比陸地更強,而且皮膚浸喺水入面,角質層含水量上升,引致皮膚對紫外線嘅反射能力大大降低,變相直接吸收紫外線。最近有位英國少女,明明搽咗防曬去玩浮潛,結果皮膚都係中度曬傷,背部仲生咗兩粒雞蛋咁大嘅大水泡,畫面非常嚇人。

撰文:CM Team| 圖片來源:網上圖片