hkmov_1264488014-0

《志明與春嬌》好睇,你睇左未?

原本冇意欲入場睇《志明與春嬌》,只是愈來愈多朋友問我睇左未,反而引起了我的與趣。
於是大拿拿從人生中抽104分鐘兼俾$75到ifc睇場戲。