Afea

超爆笑!內地蠟像館 明星變紙紮

內地真係乜都有,當然連蠟像都唔例外!好似呢間位於重慶附近嘅明星蠟像館,每個蠟像不但未能做到栩栩如生,而且造型娘到震,某些展品更充滿紙紮味道,夜媽媽去睇你都咪話唔驚!