ocamp

2,000蚊買色慾O Camp相?

 

每年八月又係各所大學舉行新生迎新營(O Camp)嘅時間,不過每年O Camp嘅活動都為人詬病,尤其經常有意淫遊戲嘅相片流出,被指敗壞風氣。