2015-09-10-18-16-24_decoAa

六大最經典收規電影

 

由張繼聰同楊怡孭飛劇集《收規華》,卡士一般但上周仍有24點收視(155萬觀眾),成績不俗!至於何為收規?即係以前香港警察嘅受賄行為,收規當出糧;另有說當年因為冇廉政公署,所以執法人員拎住頂帽就去「收片」,但始終唔可以太揚,所以「規」其實係「賄」嘅諧音,只能講收規,即收賄意思!