15-11-13-18-52-26-827_deco

阿仔功課多 吳鎮宇又開火吳鎮宇雖然為人暴躁,但對住7歲嘅寶貝仔Feynman即係唔同晒,之前父子檔一齊演出「爸爸去那兒2」大受歡迎,不過拍攝期間Feynman因為跌倒撞傷眼角而大動肝火,為咗個仔佢真係可以同任何人死過。尋晚佢喺微博上怒斥:上學的目的是什麼?再post咗幾張阿仔埋頭做功課嘅相。

9680e2eegw1exyauurs6tj20c70k5mxp

9680e2eegw1exyaux0fvxj20ca0k5wf8


9680e2eegw1exyauvn6zaj20c60k8wf8

d7ef5756jw1exbdmars3nj20k00zkdj9


愛子心切嘅吳鎮宇非常心疼Feynman每日都要承受龐大嘅功課壓力。文中更透露:「當今富豪成績優異的沒幾個,所以如果是為了賺錢,這麼多的功課很沒必要;假如是為了讓孩子長知識,那應該要培養小孩本身的喜好,而不是逼大家一個勁的寫功課。」就係呢個post,搞到網友分成兩派鬧大交,但大部分都認同吳鎮宇嘅睇法。我諗香港所有家長應該都深同感受囉!
如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」,多謝支持。

網址:www.facebook.com/orientalsundayhk