121212_13575220905ba0ffe5361cc

巴打:真的假不了 ! TVB女藝人疑虛報身高

正所謂真的假不了,無嘢能夠欺騙一班巴打絲打雪亮嘅眼睛。繼蔡思貝爆出疑似虛報學歷後,再有網民發現一班TVB新晉女星疑似喺身高上造假!唔知佢地到底講緊邊個呢?
撰文:占士@Central│圖片來源: 連登、Facebook、IG

巴打:真的假不了 ? TVB女藝人疑虛報身高

不如大家估吓圖中依幾位TVB花旦報稱幾高,而網民估嘅實際數字又係幾高呢?

TVB女藝人, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

(從左至右:戴祖儀、林穎彤、謝文欣、菊梓喬)

TVB女藝人, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

咁樣睇落戴祖儀似乎幾高喎!

TVB女藝人, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

林穎彤就的骰啲。

TVB女藝人, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

謝文欣都不是高妹咁款。

TVB, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹 TVB, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

菊梓喬著裙就睇落就冇著褲咁高,唔知班巴打又點睇呢?

TVB, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

TVB, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

TVB女藝人, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

戴祖儀活動照。

另外鄺潔楹都被人質疑身高。

TVB, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

鄺潔楹IG。

呢位巴打講緊菊梓喬。

TVB女藝人, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

TVB, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

TVB, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

戴祖儀就報稱有173cm,謝文欣就168cm高,林穎彤則只有163cm,我地再細心睇多次呢張合照,戴祖儀同謝文欣睇落個身高確實唔係差好多,難怪會俾巴打懷疑造假啦!

TVB女藝人, 真的假不了, 戴祖儀, 林穎彤, 謝文欣, 菊梓喬, 鄺潔楹

讀者留言