ft pic

激似甘比 湯鎮業23歲大女入行

《梟雄》入面做「棠哥」嘅藝人湯鎮業,同中日混血前妻姜坤生咗一對孖仔同一個女,大細孖湯君慈同湯君耀早年已經入行,日前連23歲大女湯愛嘉(Isabella)亦宣布會跟埋細佬入行,一門四傑!計埋湯鎮宗同囡囡湯洛雯,湯家晌圈中都幾大勢力喎!

讀者留言