ft pic

阿Sa出馬都唔拍 余文樂霸氣回應:公司篩過先同我講!

早前有傳余文樂因為嫌片酬低,即使老友蔡卓妍親自打電話邀請,唔肯接拍由邱禮濤執導、阿Sa主演嘅新戲《原諒他77次》,搞到阿Sa冇晒癮,更專登搵樂仔死敵周柏豪頂上!推戲傳聞一出,樂仔日前出席活動時都有回應解話,不過言談間霸氣十足,講明唔志在錢,仲話唔會睇晒所有劇本,會等公司幫佢篩選先!級數咁高,難怪阿Sa都請唔郁啦!

讀者留言