IMG_5926

網傳無綫第四度開拍《倚天屠龍記》 清一色由歌手擔正

最新娛聞

近年無綫翻拍過唔少經典劇,都被網民批評炒冷飯。近日網上傳出無綫有意第四度開拍《倚天屠龍記》,就連演員陣容都有埋,相信一定引起一番熱話。

文:東方新地 |圖:tvb截圖、伍富橋、戴祖儀、曾樂彤、周柏豪、連詩雅、谷婭溦、吳若希、許靖韻、林穎彤、楊卓娜IG

倚天屠龍記
網傳無綫第四度開拍《倚天屠龍記》。

近年無綫翻拍唔少經典劇集,例如《陀槍師姐》、《法證先鋒》及《十月初五的月光》等等,都被網民鬧爆炒冷飯兼無創意,更直指破壞經典。但近日網上傳出無綫有意第4度開拍經典金庸著作《倚天屠龍記》,其實過往無綫已經拍過3次《倚天屠龍記》,分別由鄭少秋和汪明荃演出嘅1978年版本、梁朝偉和黎美嫻嘅1986年版本及吳啟華和黎珈而(原名:黎姿)嘅2001年版本。

倚天屠龍記
鄭少秋和汪明荃演出嘅1978年版本《倚天屠龍記》。
倚天屠龍記
梁朝偉和黎美嫻嘅1986年版本《倚天屠龍記》。
《倚天屠龍記》
吳啟華和黎珈而(原名:黎姿)嘅2001年版本《倚天屠龍記》。

而近日網上傳出無綫有意第四度開拍嘅《倚天屠龍記》版本,將會由伍富橋飾演張無忌、戴祖儀飾演趙敏及曾樂彤飾演周芷若。至於其他角色陣容,網上就傳出由周柏豪飾演張翠山、連詩雅飾演殷素素、谷婭溦飾演小昭、吳若希飾演殷離、許靖韻飾演朱九真、林穎彤飾演楊不悔及楊卓娜會飾演紫衫龍王等等,幾乎清一色由歌手包辦,相信又會引起一番熱話。

倚天屠龍記
近日網上傳出無綫有意第四度開拍嘅《倚天屠龍記》,將會由伍富橋擔正飾演張無忌。
倚天屠龍記
戴祖儀飾演趙敏。
倚天屠龍記
曾樂彤飾演周芷若。
倚天屠龍記
周柏豪飾演張翠山。
倚天屠龍記
連詩雅飾演殷素素。
倚天屠龍記
谷婭溦飾演小昭。
倚天屠龍記
吳若希飾演殷離。
倚天屠龍記
許靖韻飾演朱九真。
倚天屠龍記
林穎彤飾演楊不悔。
倚天屠龍記
楊卓娜飾演紫衫龍王。

讀者留言