wpid-tungstar5687601.jpg

煎pang生日願望係…

image

陳展鵬跟逾百粉絲慶祝39歲生日,問到生日願望,煎pang除希望身體健康外,更坦言新一年想識番個女朋友,至於依家有冇心儀對象,煎pang懶神秘說:「唔話你知!」