chan

父親節 陳豪享天倫樂


陳豪現身活動,問到父親節如何同子女慶祝,佢表示:「唔想丟低個女喺屋企,我哋出咗去,因為佢都有份嘛,所以喺屋企食下飯就算啦,呢個係共享天倫之樂嘅日子。大仔都識畫畫、填顏色送俾我,好開心。」

樂做湊仔公

再度榮升爸爸,今年父親節有大仔Aiden、二仔Nathan同孻女Camilla一齊過,問到心情係咪特別興奮,陳豪說:「對我來講都係一樣,自己好嚮往同小朋友相處嘅時間。早幾日學校有沙灘活動,兩個仔帶埋我哋去,見到佢哋玩得咁開心,自己就開心。」之後仲祝大家「父親節快樂」!

太太將復出

提到太太陳茵薇早前生病,依家身體狀況如何,陳豪表示:「狀態仲好過以前,自己都會全力以赴做到最好咁照顧佢。佢應該差唔多復工,而家回復得好好,修身嗰啲可以慢慢,最緊要身體健康。」

延伸閱讀:

情趣酒店過AV癮

怪叔叔約嫩模過夜 想對方「成長」