cathy

百日宴 超低胸子淇索爆現身

 

千億新抱徐子淇今晚為孻仔李建熹舉行第二晚百日宴,子淇同老公李家誠,及老爺四叔李兆基及四叔大女李佩雯齊齊見傳媒,子淇身穿白色Ashi Haute Couture超低胸晚裝,襯上八位數鑽飾,閃爆全場!

TUNGSTAR5687537a

TUNGSTAR5687543a

A_184A

而今晚第二日百日宴嘉賓依然星光熠熠!

 

 

TUNGSTAR5687548a

李嘉欣同老公許晉亨

 

1452950121_9dfbA

黎姿

 

TUNGSTAR5687566a

何超盈

 

TUNGSTAR5687562a

李民橋與太太Bonnie

 

TUNGSTAR5687545a

羅寶文

 

TUNGSTAR5687556a

榮文蔚

 

如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」,多謝支持。

網址:www.facebook.com/orientalsundayhk

 

 

 

讀者留言