ft pic

遺傳靚樣 邱淑貞大女拍片唱〈Bang Bang Bang〉

邱淑貞同沈嘉偉結婚多年,生咗3個女,分別叫沈月、沈日同沈晨。話咁快大女沈月今年8月就15歲,唔單只遺傳咗媽媽嘅大眼高鼻,就連星味都似到十足!日前沈月拍咗條短片放上Ig,片中沈月唱咗幾句Big Bang名曲〈Bang Bang Bang〉,雖然聲音明顯經過特別處理,但齋睇樣都夠晒quali做明星呀!