chin

風頭火勢 千嬅寫簡體被網民狂插

 

昨日,千嬅於自己fb上載某頒獎禮宣傳廣告,內容係千嬅獲提名兼有機會奪得亞洲傑出女性獎,千嬅想將呢個喜悅同fans些牙,就以簡體字寫了呢個post!

12494968_1132798880078268_5192009139810105316_n IMG-20160116-WA0007

但有網民認為千嬅唔應該寫簡體字,更有網民表示對千嬅好失望,睇下頁!

 

有網民認為千嬅為發展大陸市場,改以簡體出post;亦有網民表示應係千嬅請嘅寫手出錯,而造成大家對千嬅嘅誤會!

IMG-20160116-WA0005

IMG-20160116-WA0003

 

不過,千嬅其後留言:「你想小事化大嗎?」藉此回應網民批評!當然亦有人繼續插千嫴,亦有人撐千嬅,勸大家唔好小事化大。

IMG-20160116-WA0001A

IMG-20160116-WA0006

 

如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」,多謝支持。

網址:www.facebook.com/orientalsundayhk

關鍵詞
楊千嬅