crystal1

馮盈盈「起機」爆粗片逐格睇

應屆港姐冠軍馮盈盈樣靚身材正,而且真性情獲不少網民喜愛!不過,馮盈盈近日除被翻舊帳指曾於fb留言爆粗外,最新又流出一段佢早前拍攝玩滑翔傘疑似爆粗短片!

延伸閱讀︰

港姐冠軍馮盈盈 有個十優醫生男友

馮盈盈青澀學生look曝光

自認幫人「起機」

一開始,馮盈盈以低胸tee晒事業線出場,令人眼前一亮!之後同網絡紅人司徒夾帶搞氣氛,馮盈盈抽葉劉水,自認幫過好多年輕人「起機」!夾帶又大講有味笑話,指玩滑翔傘時會採用女上男下姿勢!

簽生死狀先識驚

馮盈盈以為只係行上山就咁完事,點知原來係堅離地「起機」,因此未出發已嚇到個心離一離,「起機」後更不斷大叫救命!

突然爆粗:呆X咗

難得有馮盈盈陪住「起機」,呢位教練當然要騷吓quali,表演空中大迴轉,搞到馮盈盈再次大叫救命,真係陰功豬!之後,得知快著陸時,馮盈盈可能心情太興奮,一時忘形疑似爆粗說:「下面啲人望住我哋都呆X咗!」自知失言,馮盈盈即大叫「嘟咗佢」!「起機」完畢成功降落,馮盈盈終於成個人輕鬆好多,仲同教練合照!

馮盈盈回應:係橋嚟嘅

對於該片加入「嘟」聲聲效,問到係咪真係爆粗,馮盈盈指該片係去年拍攝,又笑言為增加趣味性先加入嘟聲效果:「啲橋係度出嚟,嘟都係,唔係爆肚。(大講有味笑話!)係設計出嚟嘅!」

全文完