chilam web

6.1兒童節 張智霖買百萬玩具氹自己

Chilam張智霖識玩識享受就係人都知,除了鍾意買靚車,原來亦係一名藝術品收藏家!以前Chilam講過有閒錢時會買名畫作投資,今日趁6.1兒童節,Chilam又喺微博大晒新玩具—-木雕!咪睇少呢兩舊木,其實係大師朱銘作品,之前有一對類似木雕,成交價高達388萬港元!比起Chilam呢種奢侈嗜好,靚靚買下名牌手袋好濕碎啦!

之前已經買過一件……

鍾意埋啲咁貴嘅玩具,難怪Chilam不斷拍真人騷賺錢啦!

如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」,多謝支持。

網址:www.facebook.com/orientalsundayhk

延伸閱讀:

《人在邊緣》六大精采必睇位

花心洪永城被爆翻撻舊愛

關鍵詞
張智霖